Sportslig utvalg sesongen 2016/17

Skrevet av NTH

Jarle Sørlie
Vidar Gjesdal
Erlend Aam