Metis videregående forlenger

Metis videregående og FyllingenBergen forlenger et godt samarbeid. Her representert ved konsernsjef i Metis, Trond Botnen og daglig leder i FyllingenBergen, Vidar Gjesdal.

FyllingenBergen og Metis videregående skole forlenger sitt langvarige samarbeid ytterligere fremover.

Vidar Gjesdal i FyllingenBergen kommenterer:

Vi er veldig godt fornøyd med at en langvarig og god samarbeidspartner er med oss i ytterligere en periode. Metis er viktig for oss på mange områder. Samarbeidet med dem er med på å sikre utvikling av potensielt flere lokale spillere til vårt elitelag. Vi har både spillere og trenere knyttet opp mot deres undervisning som nå er lokalisert i Framohallen. I tillegg bidrar de inn i vår satsing på håndballskoler og andre tiltak knyttet opp mot rekruttering og utvikling av unge spillere. 
Metis videregående skole blir å finne på ryggen av drakten som de har vært i flere sesonger. Den nye drakten blir forøvrig presentert i august måned.
Her kan du lese mer om Metis videregående skole: //www.metis.no/vgs/bergen